RADA SOŁECKA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym oraz statutu gminy Mikołów utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw i dzielnic. Działają one w oparciu o statut nadany im przez Radę Miejską. Do zakresu działań tych jednostek należą sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów.


Rada Sołecka w Borowej Wsi

2024 - 2029

Sołtys:

Kazimierz Pruszydło
ul. Buczka 48b
43-190 Mikołów
Tel.728947285

Członkowie Rady:  

 • Berliński Tomasz
 • Brożek Antoni
 • Dyga Bogumił
 • Matla Kamil
 • Mrózek Paweł
 • Nowak Kazimierz
 • Słupik Magdalena
 • Wieczorke Marek
 • Wilk Justyna

Na terenie gminy Mikołów działa 5 rad sołeckich w: Borowej Wsi, Bujakowie, Mokrem, Paniowach i Śmiłowicach.