OGŁOSZENIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WYJAZD DO TEATRU

6 lutego 2024


ZEBRANIE WIEJSKIE

6 lutego 2024


OGŁOSZENIE O ZEBRANIU RADY SOŁECKIEJ

25 stycznia 2024


PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU BOROWA WIEŚ UL. GLIWICKA

Od 24 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś, przy ul. Gliwickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce Planowanie Przestrzenne / Plany sporządzane / Projekt MPZP dla obszaru Borowa Wieś, przy ul. Gliwickiej / Etap Wyłożenia.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się w formie teleinformatycznej w dniu 12 lutego 2024r. o godzinie 1600.

 

Na platformie ZOOM będzie możliwość zabrania głosu w dyskusji z fonią i wizją. Aby wziąć w niej udział należy kliknąć w link https://us02web.zoom.us/j/81861551843?pwd=a0dvQ3ZWbXp3Z2VVcWxLb2hLSFU1UT09 lub wpisać ID spotkania: 818 6155 1843 wraz z kodem dostępu: 120224.

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można uzyskać pod nr telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-560.

 

 

WAŻNE:

Uwagi do ustaleń projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Podpisane uwagi muszą zawierać dane osobowe tj.: imię i nazwisko oraz adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te same zasady dotyczą uwag zgłaszanych podczas dyskusji on-line.

Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że można komentować i dyskutować bez podawania swoich danych osobowych, choć ich dobrowolne podanie ułatwi sporządzenie protokołu z dyskusji. Zabrany głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale opinią na temat projektu planu.

Dla celów przygotowania protokołu z ww. dyskusji publicznej zostanie ona nagrana. Nagranie to zostanie jednak usunięte z bazy danych Urzędu Miasta niezwłocznie po sporządzeniu protokołu.

25 stycznia 2024


OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

13 stycznia 2024