OGŁOSZENIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

 

Artykuły

WYJAZD DO MIEDŹNEJ - WYDOBYCIE METANU

W związku z  budową otworu badawczego horyzontalnego Bielszowice 2H w ramach II Etapu Badawczego Geo-Metan przy ul. Równoległej , w dniu 29 listopada 2019 r.tj. piątek godz. 11,00 spod Delikatesów Centrum ( naprzeciw szkoły) jest organizowany wyjazd do Miedźnej   ( w celu zaobserwowania działania instalacji powyższej już istniejącej) dla osób zainteresowanych powyższym problemem.

Proszę o zgłaszanie się zainteresowanych do  sołtysa ( tel. 728 947 285) – najpóźniej  do  środy wieczór  tj. 27.11.2019 r.

26 listopada 2019


WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

26 listopada 2019


WYCIECZKA SOŁECKA

26 sierpnia 2019


FESTYN RODZINNY

26 sierpnia 2019


INFORMACJA

Spółka Wodna w Mikołowie – Paniowach

działając w imieniu własnym

informuje, że na terenie czterech sołectw Gminy Mikołów tj. Bujaków, Borowa Wieś, Paniowy, Śmiłowice działa Spółka Wodna

Spółki Wodne zostały utworzone zgodnie z art. 134, ust.2 ustawy o prawie własności wód z dnia 19.09.1922 r.( Dz. U. Nr 62, poz.547 z 1928 r. ), obecnie działają w oparciu o ustawę z dnia 20. Lipca 2017 roku Prawo Wodne

Członkami spółki wodnej są prawni użytkownicy gruntów korzystający z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. sieć drenarska i rowy otwarte. Obecnie poprzez następstwo prawne zgodnie z treścią art. 447 Ustawy Prawo Wodne, każdy kolejny następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w  jego prawa i obowiązki. Jednym z obowiązków członka jest między innymi wnoszenie składek członkowskich.

 

Aktualnie obowiązująca składka członkowska uzależniona jest od wielkości posiadanego areału i wynosi w 2019 roku :

Od 0,01 ha do 1,0 ha – 20,00 zł

Obszar powyżej 1,01 ha – 10,00 zł ( przeliczeniowo )

 

Przykład: dla areału 3,00 ha

1,00ha – 20,00 zł plus każdy następny ha przeliczeniowo x 10,00 zł

Ogółem do zapłaty : 40,00 zł.

W zależności od posiadanego gruntu członek spółki zobowiązany jest dokonać wpłaty świadczenia:

 

Spółka Wodna w Mikołowie – Paniowach

ul. Staromiejska 82

43-190 Mikołów

Nr rachunku bankowego MBS 67 8436 0003 0000 0026 6994 0001

w tytule przelewu prosimy podać : nazwę sołectwa, imię i nazwisko, adres właściciela gruntu

Wpłatę składki można również uiścić u Sołtysa  sołectw:

 

Bujaków – Sołtys  Andrzej Sobota

Borowa Wieś – Sołtys  Kazimierz Pruszydło

Śmiłowice – Sołtys  Józef Świerczyna

 

Paniowy – Przewodniczący Spółki Wodnej Krzysztof Rogalski

W sprawach wpłat: Biuro Rachunkowe Monika ul. Zbożowa 10B, 43-190 Mikołów ( Bujaków )

Tel. 602 256 807 lub 668 394 898

Windykacja: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Pacyńska-Tyczno ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław

Tel. 71 720 79 70

 

Składkę należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca bieżącego roku.

W przypadku nie dokonania wpłaty świadczenia, składka zostanie ściągnięta w drodze egzekucji administracyjnej.

 

Spółka Wodna jest organizacją, która realizuje swoje zadania statutowe dla dobra publicznego.

Przypominamy o obowiązku pisemnego zgłaszania  zmian dotyczących:

- zmiany właściciela gruntu

- wielkości posiadanego areału

 

Wszelkie informacje dotyczące Spółki Wodnej można uzyskać telefonicznie pod nr Tel. 693 451 051, natomiast wszelkie awarie można zgłaszać u Sołtysa danego Sołectwa

 

9 lipca 2019