Serwis informacyjny sołectwa Borowa Wieś

RADA SOŁECKA

Na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym oraz statutu gminy Mikołów utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw i dzielnic. Działają one w oparciu o statut nadany im przez Radę Miejską. Do zakresu działań tych jednostek należą sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów.


Rada Sołecka w Borowej Wsi

Sołtys:

Kazimierz Pruszydło
ul. Buczka 48b
43-190 Mikołów
Tel.728947285

Członkowie Rady:  

Na terenie gminy Mikołów działa 5 rad sołeckich w: Borowej Wsi, Bujakowie, Mokrem, Paniowach i Śmiłowicach.